Coaching

”Starta en förändring – nu”

Coaching – en medveten resa med eget ansvar,  förbättring,                                                              utveckling och förstärkning                                                                       Coach – partner i personlig och yrkes utveckling

  • När behöver Du coaching?                                                                                                Du är intresserad att utnyttja dina resurser och skapa din framtid.                                      Du har ambitioner både på den privata och den professionella arenan.                               Du vill ta ut så mycket som möjligt av ditt liv.                                                                      Du är redo att ta ansvaret för ditt liv och börja jobba medvetet med din egen utveckling tillsammans med din coach.                                                                                                     Du har nästan allt men ändå inte nöjd.
  • Vad händer under coachningen?                                                                        Coaching ska locka fram dina absolut bästa personliga egenskaper.                               Jag som coach fokuserar mig på din förmåga, din erfarenhet och din potential.            Det är min uppgift att medvetandegöra hur du kan förverkliga din potential.             Med den sunda samtalet som stöd börjar utmana dej själv, växa in i förändringen,          se sin roll, se möjligheter att utveckla helheten i sig själv och acceptera utvecklingen.
  • Vad uppnår du?                                                                                                                    En känsla av inre stabilitet och sammanhållning i tanke, uttryckssätt och handling.     En stark bas för att genomföra förändringar i arbetsliv och personlig utveckling genom bättre självkännedom, självkänsla och självständighet.                                              Effektiv kommunikation för att bygga relationer med andra.                                          Mer glädje och energi.