Karriär

”En investering för framtiden”

Du tillbringar en tredjedel av ditt liv på arbetet, så du förtjänar att känna dig uppfyllas av det.

Saknas något i din karriär? Erkännande? Acceptans? Tillfredsställelse?                                Står du inför en förändring i yrkeslivet?                                                                                          Redo för befordran? Kan du motivera att du förtjänar det?                                                 Saknar du beslutsunderlag samt en handlingsplan?

  1. Nu läge vem och var är du idag
  2. Mål – vad vill du uppnå och var vill du vara
  3. Resursinventering och valmöjligheter – egenskaper, styrkor, utvecklingsbara sidor, värderingar

Vad behöver du och vad kan du göra?                                                                                         Vem kan hjälpa dig?

4. Handlingsplan – vad, när, hur?                                                                                                5. Åtgärder vardagsrutiner, ändringar, förbättringar                                                               6. Aktivitetsuppföljning – träning, utvärdering

Hur får du förändringen att bli varaktig?

Som coach förenar jag pedagogisk och psykologisk kunskap med kännedom om affärsvärlden.

Vill du veta mer om karriärutveckling är du välkommen att kontakta mig.