Wellness

”Wellness ett vapen i näringslivet!”

Wellness coaching

Människan har ett  behov av balans i tillvaron.                                                                          Med balans i tankar, känslor och kropp mår vi bra och kan då delta fullt ut i livet.                  När man tror på sig själv finner man fler  och bättre lösningar på sina problem.
Om man har positiva känslor inför en förändring går det ännu lättare.                                   Känner vi oss friska och starka är förutsättningarna optimala.                                                    Wellness tar hänsyn till de känslomässiga, intellektuella, sociala, ekonomiska och fysiska behov hos människan.

Wellness är en konst att leva ett balanserat och harmoniskt liv, som kombinerar en sund kropp, vård och utveckling av sinnet och själ. Handlar om glädje, välbefinnande och hälsa och är en uttryck för en önskan som finns inom oss alla. Ett tillstånd, där alla våra handlingar är i linje med våra kärnvärderingar och tjänar våra vision och mål.

Vilket behov har du försummad?                                                                                            Vilket borde du ägna mer uppmärksamhet?

Jag hjälper dig i strävan efter välbefinnande och hälsa.