Offert

Det finns olika orsaker till att man väljer coaching. Någon vill nå ett vist resultat på kort tid eller vill ha en mer djupgående förändring som kräver större åtagande för att ersätta gamla beteende med nya.