Privata personer

”Ta ödet i egna händer”

Ett prova på samtal helt gratis!                                                                                             Jag erbjuder dig möjligheten ett prova på vad coaching egentligen innebär –                         helt utan kostnad och utan några förpliktelser från din sida.                                               Beskriv kortfattat situationen det gäller och den hjälp du förväntar dig och behöver.     Inför samtalet skickar jag dig några frågor att förbereda samtalet med.

Jag erbjuder coaching både i paket och per timme.

Tre sessioner  á 60 min, inom högst 6 veckor.                                                                        Den här coachningen passar ett mindre och avgränsat problem.                                         Inför samtalet skickar jag dig några frågor att besvara för att få snabb start i coachningen.

Sex tillfällen á 60 min + 1.                                                                                                        Paket coaching är ett löpande abonnemang i tre månader. Ett uppföljningssamtal cirka 2 månader efter det sjätte samtalet. Det blir en till tre veckor mellan samtalen beroende på behovet. Mail- eller  telefonkontakt ingår mellan de bokade tillfällena. Paket är ”skräddarsydd” och anpassad till individuella behov, förväntningar och de specifika åtgärder för klient.                                                                                                                            Inför samtalet skickar jag dig några frågor att förbereda samtalet med.                       Utfärdar en faktura.

Betalning enligt överenskommelse